Warunki użytkowania i konserwacji mebli drewnianych

Dziękujemy za zakup naszych mebli.

Poniżej znajdą Państwo instrukcje użytkowania oraz konserwacji mebli drewnianych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym opisem.

 

Prawidłowe użytkowanie mebli drewnianych:


Wskazówki i wytyczne dotyczące użytkowania

Jeśli chcą Państwo długo cieszyć się swoimi meblami, prosimy przyjąć kilka naszych podpowiedzi:

 1. meble wykonane z drewna mogą znieść wyższe temperatury w nowoczesnych mieszkaniach, jednakże powinny stać co najmniej 1 metr od źródła ciepła (kaloryfery, grzejniki elektryczne, itp.)
 2. wszelkie zabrudzenia powinny być natychmiast usuwane!
 3. do czyszczenia powinno się stosować suchą szmatkę lub specjalne preparaty do powierzchni drewna lakierowanego.
 4. stawiając gorące, bardzo zimne lub wilgotne przedmioty na meblach, prosimy stosować podstawki w celu uniknięcia plam lub odkształceń
 5. do pisania itp. prosimy zawsze używać podkładów, aby na powierzchni nie powstały zarysowania
 6. meble powinny być użytkowane na wypoziomowanym podłożu, w przeciwnym razie ulegną odkształceniu, dostosowując się do nierówności podłoża           

Konserwacja powierzchni olejowych   


Drewno olejowane jest bardziej wrażliwe na zabrudzenia niż drewno lakierowane, dlatego też wymaga trochę większej ostrożności podczas użytkowania. Warstwa oleju jest cienka, dlatego po pewnym czasie zużyty olej może miejscowo wsiąkać w drewno. NIE JEST TO WADA i nie stanowi powodu do reklamacji! Jeżeli występuje taka potrzeba meble olejowane powinny być odświeżone, co 3-6 miesięcy. Prosimy przy tym uważać, aby olej rozprowadzić równomiernie wzdłuż słojów drzewa, w przeciwnym razie powstają na powierzchni przebarwienia. Nie pozostawiamy powłoki oleju, nadmiar oleju ściągamy suchą ściereczką.

Do konserwacji drewna polecamy pasty woskowe oraz olej do drewna.

W przypadku powstania podczas użytkowania drobnych zadrapań, rys czy ubytków, polecamy pasty woskowe, które mogą pokryć drobne uszkodzenia. Przy większych odkształceniach drewna prosimy zwrócić się do fachowca lub bezpośrednio do producenta.

Prosimy nie używać

 • ŻADNYCH środków konserwujących lub czyszczących, które nie są dostosowane do drewna
 • ŻADNYCH środków w aerozolu

 

Konserwacja powierzchni lakierowanych:

Na co dzień stosujemy miękką gąbkę lub ściereczkę lekko zwilżoną wodą. Co jakiś czas można użyć preparatu na bazie wosku pszczelego do mebli drewnianych lakierowanych. Większość środków nakładamy na odkurzoną i suchą powierzchnię, za pomocą miękkiej szmatki, pozostawiamy na klika minut i dokładnie polerujemy.

 

Meble w 100 % naturalne
Przy wykańczaniu naturalnego materiału szlachetnego takiego jak drewno występują również drobne nieregularności, przebarwienia lub mikrorysy, które podkreślają urodę tego produktu i nie stanowią uzasadnionego powodu do reklamacji. Ważne jest, by wziąć pod uwagę fakt, iż meble wykonane z drewna nigdy nie są identyczne. Meble wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych mogą po pewnym czasie zmienić swój pierwotny kolor. Jest to naturalny proces starzenia się drewna. Również zbyt wysoka i długotrwała wilgotność lub przesuszone powietrze może negatywnie wpływać na drewno.

 

INFORMACJE GWARANCYJNE

Gwarancja nie obejmuje takich elementów jak:

 •  uszkodzenia mechaniczne wynikające ze zdarzenia losowego lub wynikła w innych okolicznościach niezależnych od producenta
 • uszkodzenia powstałem na wskutek przeróbek wykonywanych przez klienta
 • uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zleceniami producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania
 • nierównomiernego wybarwienia drewna wynikającego z naturalnych właściwości naturalnego materiału, ponieważ drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym, pod wpływem promieni UV, na wskutek czego może jaśnieć lub ciemnieć, a w miejscach bardziej żywicznych żółknąć
 • uszkodzenia wynikłego na wskutek niewłaściwego ustawienia produktu, np.: komoda ustawiona bezpośrednio przy kaloryferze, kominku, lub przy innych urządzeniach grzejnych
 • uszkodzenia lub odkształcenia powstałe poprzez bezpośrednie ustawienia na meblach bardzo gorących lub bardzo zimnych przedmiotów, oraz w wyniku czyszczenia środkami chemicznymi
 • uszkodzeń powstałych w skutek długotrwałego kontaktu z wodą
 • uszkodzeń wynikających z użytkowania mebli w pomieszczeniach w wilgotności mniejszej niż 45% oraz większej niż 60% gdyż przy niskiej wilgotności mogą powstać pęknięcia i szczelin, natomiast przy wyższej wilgotności mogą powstać wypaczenia i nierówności
 • uszkodzenia powstałe podczas transportu mebli wykonywanego na zlecenie klienta przez firmę spedycyjną
 •  wady i uszkodzenia, z którymi klient zapoznał się przy odbiorze produktu a na, wskutek których obniżono cenę końcową produktu
 • uszkodzenia produktu powstałe w wyniku naturalnego zużycia np.: zarysowania, wgniecenia, itp.
 • zmiany tonacji kolorystycznej powłoki olejowej, związane z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, wody, dymu tytoniowego i tym podobnych

Utrata praw gwarancyjnych następuje w przypadku:

 • usytuowanie i użytkowanie meble niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • uszkodzenie produktu poprzez przykrycie dużej powierzchni takimi materiałami jak: szkło, PCV, folia, kamień, które to materiały zapobiegają naturalnemu procesowi oddychania drewna
 • użytkowanie mebli w pomieszczeniach o wilgotności powietrza poniżej 45% lub powyżej 60%
 • zalania mebla wodą lub inną cieczą
 • zabrudzenia
 • stwierdzenia niewłaściwego sposobu czyszczenia i konserwacji
 • stwierdzenia wykonania prób modyfikacji lub napraw przez osoby nieuprawnione
 • szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta
 • uszkodzeń mechanicznych

Za wady nie zostaną uznane:

 • zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji mebla
 • właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału
 • naturalne różnice w odcieniu drewna
 • widoczne promienie rdzeniowe drewna, które są elementem budowy anatomicznej drewna
 • niewielkie ciemniejsze zabarwienia tzw. fałszywa twardziel, która jest elementem anatomicznym budowy drewna

 

Proszę pamiętać, że stosowanie powyższych zaleceń znacznie wydłuża żywotność mebli drewnianych i zmniejsza ryzyko „naturalnej pracy drewna”, ale nie wyklucza jej całkowicie. Ze względu na brak możliwości kontroli klimatu w trakcie użytkowania przez sprzedającego czy wykonawcę, gwarancja obejmuje tylko naturalną „pracę” drewna. Przesuszenie lub zawilgocenie drewna wykraczające poza normy podane wyżej nie mogą być przedmiotem reklamacji.

back to top